Euroguidance Hungary

Képzés határok nélkül.

Tanácsadás Magyarországon

1. Tanácsadás Magyarországon

 

Magyarországon a tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások részben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, részben a Nemzetgazdasági Minisztérium alá tartoznak. Az Európai Egész Életen át tartó Tanácsadás szakpolitikai hálózat (ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network) létrejötte óta a nemzeti szintű fejlesztések is új lendületet vettek. A magyar Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT) 2008 januárjában alakult meg.

 A Nemzeti Pályaorientációs Tanács (magyar LLG Tanács) elérhetősége:

http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_kulfoldi_palyaor_eu_magyar_llg_tanacs

A Nemzeti Pályaorientációs Tanács szakpolitikai állásfoglalása az uniós követelményekkel harmonizált élethosszig tartó életút támogató (pályaorientációs) tanácsadási/ orientációs nemzeti rendszer kialakításáról:

www.iccdpp.org/Portals/1/HU%20Policy%20Statement%20on%20LLG.pdf%20hu%20version.pdf

 A pályaorientációs szolgáltatásokat is szabályozó legfontosabb oktatásügyi törvények:

 - 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
- 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
- 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
- 2001. évi CI. törvény. a felnőttképzésről
- 1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) felelős az E-pálya elnevezésű pályaorientációs portál (www.epalya.hu) és a Nemzeti Pályainformációs Központ (www.npk.hu) működtetéséért. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium alatt működő Educatio Non-profit Kft. feladata egyrészről a felsőoktatásra vonatkozó pályaorientációs ismeretek összegyűjtése és terjesztése, másrészről a pályaorientációs oktatás módszertani fejlesztése az alsó- és középfokú oktatási intézményekben.

Pályaorientációs és információs tanácsadási szolgáltatások Magyarországon - áttekintés:

Tanácsadási szolgáltatás típusa

A szolgáltató neve

Ügyfelek/Célcsoport

Fenntartó

 

Karriertanácsadás és információnyújtás

Önálló orientáció támogatása, információnyújtás (elsősorban külföldi továbbtanulással kapcsolatban)

Nemzeti Pályainformációs Központ – NPK (Euroguidance Hungary)

Felsőoktatásban tanuló hallgatók, fiatal felnőttek

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

web/

EU munkaügyi tanácsadás

European Employment Service – EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat)

Álláskeresők, fiatal felnőttek, munkanélküliek, munkavállalók

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

web ,
web

Információnyújtás, képzési és karriertanácsadás, önálló információkeresés támogatása

Foglalkozási Információs Tanácsadó, FIT-hálózat

Általános iskolai és középiskolai tanulók, munkanélküliek, munkavállalók

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

web

Karrierinformáció 

Felsőoktatási intézmények karrier-irodái

Egyetemi és főiskolai hallgatók

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

web

e-tanácsadás (Online tanulási és munkaerőpiaci információk, orientációs kérdőívek)

Nemzeti Pályaorientációs Portál

Általános iskolai és középiskolai tanulók, fiatal felnőttek, munkanélküliek

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

web

Pályaorientációs oktatás/képzés

Általános- és középiskolák

diákok

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

web

Karriertanácsadás, online tanácsadás

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület

Felsőoktatásban tanuló hallgatók, fiatal felnőttek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

web

Pályaorientációs képzés

Pályaorientáció, tanácsadás, pályaorientációs képzési programok

Regionális Képzőközpontok

Fiatal felnőttek, munkanélküliek, hátrányos helyzetűek

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

web

Pályaorientáció, pályatanácsadás

Magánkézben lévő akkreditált felnőttképzési intézmények

Felnőttek, akik részt vesznek valamely LLL-projektben

Jogi háttér: Nemzetgazdasági Minisztérium

Monitoring: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

web

web 

Egyéni pályatanácsadás

Pályaorientáció, pályatanácsadás

Regionális Munkaügyi Központok

Munkanélküliek/ foglalkoztatottak, közoktatásban tanuló diákok

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

web

Pályaválasztási tanácsadás

megyei pedagógiai intézetek és pedagógiai szakszolgálatok

Alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok

Változó (önkormányzatok, alapítványok)

N/A

 

Guidance services within the Hungarian compulsory education and VET system
http://www.iccdpp.org/Portals/1/HU%20Guidance%20services%20in%20ed%20and%20vet%20_en.doc

 
Guidance System Hungary - Euroguidance
http://www.euroguidance.net/GuidanceSystems/Hu/Intro.htm